Din hälsa
Vårt uppdrag

Lista dig hos oss - 3 sätt

1. Logga in på E-tjänster på 1177.se. Under "Vårdval" så väljer du "Byjorden Familjeläkarenhet". 
2. Ring till vårdcentralen och be oss skicka hem listningsblankett
3. Besök vårdcentralen och fyll i listningsblankett