Praktikertjänst

Praktikertjänst är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och sjukvård.  Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst. 


Skulle du inte vara nöjd med din vård vill vi veta det. Vänd dig i första hand till vår mottagning. Här kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter på vården